Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Anaplasi

MEDICAL REHABILITATION CENTER

Enter

Ανάπλαση

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Είσοδος
Κέντρο Αποθεραπείας και αποκατάστασης - Ανάπλαση
ANAPLASI is a Recovery and Rehabilitation Center. We provide in-patients care, Day Treatment and Day Care in areas of physiotherapy, Hydrotherapy, Occupational Therapy, Speech Therapy, Creative Occupation, Mental Health, Chronic Pain, Dysphagia. Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ είναι ένα πρότυπο κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ασθενών. Παρέχουμε υπηρεσίες Κλειστής Νοσηλείας, Ημερήσιας Νοσηλείας και Ημερήσιας Φροντίδας με τμήματα Φυσιοθεραπείας, Υδροθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Δημιουργικής Απασχόλησης, Ψυχικής Υγείας, Χρόνιου Πόνου, Δυσφαγίας.
Medical Rehabilitation Center - Anaplasi
Ethnikis Antistaseos Ave. 15 & Muriofutou
N. Ionia
tel: 210 270 2800
fax: 210 680 0395
mail: info_at_anaplasi-rehab.gr
web: http://www.anaplasi-rehab.gr
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης - Ανάπλαση
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 15 & Μυριοφύτου (πρώην Αντλιοστασίου)
Ν. Ιωνία
τηλ: 210 270 2800
fax: 210 680 0395
mail: info_at_anaplasi-rehab.gr
web: http://www.anaplasi-rehab.gr