Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Anaplasi

MEDICAL REHABILITATION CENTER

Ανάπλαση

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ANAPLASI is a Recovery and Rehabilitation Center. We provide in-patients care, Day Treatment and Day Care in areas of physiotherapy, Hydrotherapy, Occupational Therapy, Speech Therapy, Creative Occupation, Mental Health, Chronic Pain, Dysphagia.


Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ είναι ένα πρότυπο κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ασθενών. Παρέχουμε υπηρεσίες Κλειστής Νοσηλείας, Ημερήσιας Νοσηλείας και Ημερήσιας Φροντίδας με τμήματα Φυσιοθεραπείας, Υδροθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Δημιουργικής Απασχόλησης, Ψυχικής Υγείας, Χρόνιου Πόνου, Δυσφαγίας.
Κέντρο Αποθεραπείας και αποκατάστασης - Ανάπλαση
eopyy eopyy
Σύμβαση της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ με τον ΕΟΠΥΥ:
Οι ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών ταμείων ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ (ΚΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ), με την κάλυψη του Ε(θνικού) Ο(ργανισμού) Π(αροχής) Υ(πηρεσιών) Υ(γείας) μπορούν να απολαμβάνουν στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες αποκατάστασης για κλειστή νοσηλεία, ημερήσια νοσηλεία και ημερήσια φροντίδα.
Το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΕΔΟΕΑΠ, ΟΑΤΥΕ(Τράπεζα Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα), ΣΟΕΛ, ΕΥΔΑΠ.
Medical Rehabilitation Center - Anaplasi
Ethnikis Antistaseos Ave. 15 & Muriofutou
N. Ionia
tel: 210 270 2800
fax: 210 680 0395
mail: info_at_anaplasi-rehab.gr
web: http://www.anaplasi-rehab.gr
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης - Ανάπλαση
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 15 & Μυριοφύτου (πρώην Αντλιοστασίου)
Ν. Ιωνία
τηλ: 210 270 2800
fax: 210 680 0395
mail: info_at_anaplasi-rehab.gr
web: http://www.anaplasi-rehab.gr