Εμείς, το Ιατρικό, Θεραπευτικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό Προσωπικό του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Αποκατάστασης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ», είμαστε ολοκληρωτικά δεσμευμένοι, ως Υπερ-Τομεακή Ομάδα Αποκατάστασης στην λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας, που ικανοποιεί τις προδιαγραφές κατά ISO 9001:2015 και ISO 15224: 2016. Η Υπερ-Τομεακή Ομάδα Αποκατάστασης διέπεται από

Γνώση –  Νόμο – Τάξη – Συντονισμό – Ισοτιμία – Αλληλεγγύη.

Ανεβάζουμε διαρκώς τον πήχη των απαιτήσεων για Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας και Αποκατάστασης,  στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας .

Ορίζουμε ως Υγεία την κατάσταση πλήρους φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, σε αρμονική ισορροπία – ατομικά και συλλογικά –  με το Περιβάλλον.

Ορίζουμε ως Ποιότητα  παρεχομένων Υπηρεσιών Υγείας και Αποκατάστασης το σύνολο των χαρακτηριστικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και ικανοποιούν στο έπακρο τις προσδοκίες του πλήρως  και αντικειμενικά ενημερωμένου Ασθενούς – Πολίτη με  κατοχυρωμένα νομικά, συνταγματικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ορίζουμε ως Ποιότητα Ζωής  την υποκειμενική αίσθηση πληρότητας και ασφάλειας, την ικανοποίηση και την απόλαυση που δημιουργεί στον άνθρωπο η   συμμετοχή  σε όλες  τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, δηλαδή συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες παραγωγής των υλικών συνθηκών διαβίωσης, αναπαραγωγής και πολιτισμού.

Στόχοι μας είναι:

  1. Η διασφάλιση Ποιότητας Ζωής για τον ασθενή και την οικογένειά του.
  2. Η εξασφάλιση αυτόνομης διαβίωσης για τον ασθενή.
  3. Η προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική  και  επαγγελματική  επανένταξη του πάσχοντος.
  4. Η αποτελεσματική παρέμβαση  στην  ευρύτερη  Κοινωνία, με  την ανάπτυξη και προαγωγή του Ιατρο – Κοινωνικού Προτύπου  στις  Υπηρεσίες Υγείας και   Αποκατάστασης.

Διακηρύσσουμε το  Όραμά μας

Είμαστε πρωτοπόροι στον  Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Εφαρμογή των κλινικών διεργασιών που απαιτούνται για την παροχή ύψιστων ποιοτικών υπηρεσιών αποκατάστασης, όπως αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Ασθενών που έχουν ή κινδυνεύουν να αποκτήσουν παροδική ή μόνιμη ανικανότητααξιολογώντας και διαπιστώνοντας διαρκώς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της.

Δεν υπάρχουν Άτομα με Αναπηρίες ( ΑμεΑ ). Η αναπηρία είναι νόσος κοινωνική. Ανάπηρη είναι η κοινωνία μας. Οραματιζόμαστε μια υγιή κοινωνία, όπου δεν θα υπάρχουν Άτομα με έλλειμμα Ανεξαρτησίας, αλλά Πολίτες με Πλεόνασμα Ανεξαρτησίας .

Διακηρύσσουμε την Αποστολή μας

Κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο και όχι ό,τι θεωρείται εφικτό, παρέχοντας αδιάλειπτα στον ασθενή  τη δέουσα, αποτελεσματική, αμερόληπτη και ασφαλή φροντίδα, βασισμένη στις πραγματικές του ανάγκες, χωρίς  κοινωνικές ή άλλου τύπου διακρίσεις.

Εργαζόμαστε σκληρά, επενδύοντας αφειδώς  χρόνο, ενέργεια και πόρους,  προς όφελος των ασθενών.

Υπηρετούμε τους Ασθενείς, τις Οικογένειές τους και την  Κοινωνία, αναπτύσσοντας τον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Αποκατάστασης.

Προάγουμε το ΄Αριστον στην κλινική εφαρμογή του Ιατρο ‑ Κοινωνικού Προτύπου.

Βοηθούμε τον Ασθενή – Πολίτη με Αναπηρίες να διατυπώσει και το πρόβλημά του και το αίτημά του, να συμμετάσχει στην αποκατάστασή του και τον χρίζουμε  συνολικό  αξιολογητή και αποτιμητή  μας.

 

Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργόπουλος MD, PhD CCST-NS (UK)