Κατασκευάσαμε ένα άρτιο λειτουργικά, υπερσύγχρονο και προσπελάσιμο από όλες τις μορφές «αναπηρίας» κτίριο με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

1. Δημιουργήσαμε δύο αυτόνομες, πανομοιότυπες,  Μονάδες Νοσηλείας, αποτελούμενες από μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα δωμάτια, με ειδικής κατασκευής προσπελάσιμα μπάνια στο κάθε δωμάτιο. Εξοπλίσαμε τα δωμάτια  στο σύνολό τους με 50 ρομποτικές κλίνες νοσηλείας και προηγμένα, εργονομικά σχεδιασμένα  έπιπλα, εξυπηρετώντας στο έπακρο τις λειτουργικές ανάγκες των ασθενών μας. Φροντίσαμε για την αισθητική των δωματίων, αλλά και για την προστασία των ασθενών μας, με αντιμικροβιακές επιφάνειες και πυράντοχες, αντιμικροβιακές κουρτίνες.

2. Σχεδιάσαμε ευρύχωρους θεραπευτικούς χώρους, απολύτως λειτουργικά συνδεδεμένους μεταξύ τους,  ώστε οι ασθενείς μας να απολαμβάνουν απρόσκοπτα και συντονισμένα όλες τις  θεραπευτικές παρεμβάσεις χωρίς να τους δημιουργείται το αίσθημα του «χαμένου χρόνου» και της κόπωσης. Τους εξοπλίσαμε με συσκευές  και βοηθήματα τελευταίας τεχνολογίας που συμβάλλουν στην αποτελεσματική αποκατάσταση των ασθενών μας.

3. Επιλέξαμε για την τροφοδοσία των ασθενών μας πιστοποιημένους με ISO και HACCP προμηθευτές, που εξαντλούν την αυστηρότητά τους στις υγειονομικές προδιαγραφές, στην γεύση και στην ποιότητα. Για ακόμα μεγαλύτερη διασφάλιση, αναθέσαμε στην κλινικό διαιτολόγο την επίβλεψη στην προετοιμασία και μεριδοποίηση του φαγητού.

4. Τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές τηρούμε και στο κυλικείο της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ, που προσφέρει στους ασθενείς μας, στους συνοδούς τους και στο προσωπικό μας αναψυκτικά, ροφήματα, ζεστό και κρύο πρόχειρο φαγητό, σε ένα ήρεμο και ευχάριστο περιβάλλον.

5. Δημιουργήσαμε άνετους  και ευχάριστους εσωτερικούς  χώρους αναμονής που αποπνέουν αίσθημα γαλήνης στους ασθενείς και στους συνοδούς. Παράλληλα, το Τμήμα Εργοθεραπείας με τη δημιουργική συμμετοχή των ίδιων των ασθενών,  διαμόρφωσε τους εξωτερικούς χώρους , όχι μόνον με δέντρα και λουλούδια, αλλά και με ιδιαίτερες κατασκευές που συμβολίζουν το πλεόνασμα ανεξαρτησίας που προσδοκούν και επιτυγχάνουν μέσω της αποκατάστασης στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ.

6. Εγκαταστήσαμε τελευταίας τεχνολογίας πλυντήρια – στεγνωτήρια – σιδερωτήρια που εγγυώνται την καθαριότητα και απολύμανση, διατηρούν την υψηλή ποιότητα του ιματισμού μας, και συμβάλλουν στην ομαλή διακίνησή του, τόσο στους ασθενείς της κλειστής νοσηλείας, όσο και στο προσωπικό μας.

7. Εξοπλίσαμε το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό καθαριότητας, με τα πλέον προηγμένα νοσοκομειακά συστήματα απολύμανσης και εφαρμόσαμε αυστηρά πρωτόκολλα καθαρισμού. Δημιουργήσαμε σύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων.

8. Φροντίσαμε για την άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών μας αλλά και την κάλυψη των αναγκών της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ, με την εγκατάσταση και διαχείριση ενός υπερσύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο διαθέτει ανεξάρτητες τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας σε κάθε νοσηλευτική κλίνη. Φροντίσαμε επίσης για την επικοινωνία, ενημέρωση, εκπαίδευση και ψυχαγωγία των ασθενών μας, προσφέροντας σ’ αυτούς και στο περιβάλλον τους ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στο Internet, εντός των εγκαταστάσεων της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ, εφαρμόζοντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία ασύρματης διασύνδεσης.

9. Δημιουργήσαμε εντός του κτιρίου της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ δύο υπόγειους ορόφους στάθμευσης για τους ασθενείς μας, τους συνοδούς τους και το προσωπικό μας.

10. Εγκαταστήσαμε στο Κτήριο της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ έναν έξυπνο ηλεκτρονικό «εγκέφαλο» (Building Management System) που επιτηρεί τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αυτοματοποιεί τον έλεγχό τους, διαχειρίζεται επαρκώς και αποτελεσματικά την ενέργεια, εποπτεύει την ύδρευση και την πυρασφάλεια – πυρανίχνευση , προσφέρει τον επιθυμητό κλιματισμό, υγρασία, φωτισμό, ποιότητα αέρα και εξασφαλίζει ιδανική ρύθμιση μικροκλίματος, σε όσους νοσηλεύονται και εργάζονται στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ.