Στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ εφαρμόζουμε το ιατροκοινωνικό πρότυπο στις υπηρεσίες αποκατάστασης. Υποστηρίζουμε ότι, η Αποκατάσταση, πέραν από την κλινική διάστασή της, ενέχει μία  εξίσου σημαντική κοινωνική διάσταση, στο μέτρο που, η εργασιακή-επαγγελματική αποκατάσταση του πάσχοντος διασφαλίζει τη  συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες παραγωγής των υλικών συνθηκών διαβίωσης, αναπαραγωγής και πολιτισμού.

Θεωρούμε λοιπόν αυτονόητο το δικαίωμα των ατόμων με μόνιμη ή παροδική λειτουργική ανικανότητα να συμμετέχουν στην πολιτιστική ζωή.

Γι’ αυτό

-Φέρνουμε για τους ασθενείς μας το θέατρο, τη μουσική, τη ζωγραφική, τη φωτογραφία μέσα στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ, με διαδραστικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία με κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς και  καταξιωμένους ανθρώπους της Τέχνης.

-ενθαρρύνουμε τους ασθενείς μας, να ασκούν τις αγαπημένες τους δημιουργικές δραστηριότητες (ζωγραφική, γλυπτική, μουσική) ή να αναπτύσσουν νέες, μέσα  και έξω από την ΑΝΑΠΛΑΣΗ.

-Συμμετέχουμε με τους ασθενείς μας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, επισκέψεις σε μουσεία, βιβλιοθήκες και καλλιτεχνικές εκθέσεις, έξω από την ΑΝΑΠΛΑΣΗ, με απώτερο σκοπό   την κοινωνική τους επανένταξη.