Κλειστή νοσηλεία είναι η πραγματοποίηση θεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης από τον ασθενή ενώ νοσηλεύεται στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ. Με τον τρόπο αυτό επωφελείται από την εντατική θεραπεία αποκατάστασης, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθείται και υποστηρίζεται από ιατρούς και νοσηλευτές.

MQ p K
MQ p K

Ημερήσια νοσηλεία είναι η πραγματοποίηση θεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης από τον ασθενή στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ, χωρίς να νοσηλεύεται. Το πλεονέκτημα που προκύπτει από την εφαρμογή ενός θεραπευτικού προγράμματος ημερήσιας νοσηλείας είναι ότι, δίδεται η ευκαιρία στον ασθενή να προσέρχεται στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ μόνον για τη θεραπεία του και τον υπόλοιπο χρόνο να παραμένει στο περιβάλλον (σπίτι, εργασία) στο οποίο ζει και λειτουργεί.

Ημερήσια Φροντίδα, είναι η φιλοξενία στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ασθενών που εξαιτίας νόσου ή ατυχήματος έχουν αποκτήσει μόνιμα κινητικά και λειτουργικά ελλείμματα. Το πρώτο βήμα που απαιτείται για να συμμετάσχει ο ασθενής σε πρόγραμμα Ημερήσιας Φροντίδας στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ είναι να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του, που «κρύβει» την αναπηρία του και περιορίζει την επαφή του με τον κοινωνικό του περίγυρο.

MQ p K
MQ p K

Αποκατάσταση κατ’ οίκον είναι η παροχή  υπηρεσιών αποκατάστασης  στο σπίτι του ασθενούς. Απευθύνεται σε ασθενείς που επιθυμούν να παραμένουν στον χώρο διαβίωσής τους, σε όλη τη διάρκεια της αποκατάστασής τους, χωρίς να χάνουν το πλεονέκτημα που τους χαρίζει  ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης.

Κλειστή νοσηλεία είναι η πραγματοποίηση θεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης από τον ασθενή ενώ νοσηλεύεται στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ. Με τον τρόπο αυτό επωφελείται από την εντατική θεραπεία αποκατάστασης, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθείται και υποστηρίζεται από ιατρούς και νοσηλευτές.

Ημερήσια νοσηλεία είναι η πραγματοποίηση θεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης από τον ασθενή στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ, χωρίς να νοσηλεύεται. Το πλεονέκτημα που προκύπτει από την εφαρμογή ενός θεραπευτικού προγράμματος ημερήσιας νοσηλείας είναι ότι, δίδεται η ευκαιρία στον ασθενή να προσέρχεται στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ μόνον για τη θεραπεία του και τον υπόλοιπο χρόνο να παραμένει στο περιβάλλον (σπίτι, εργασία) στο οποίο ζει και λειτουργεί.

Ημερήσια Φροντίδα, είναι η φιλοξενία στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ασθενών που εξαιτίας νόσου ή ατυχήματος έχουν αποκτήσει μόνιμα κινητικά και λειτουργικά ελλείμματα. Το πρώτο βήμα που απαιτείται για να συμμετάσχει ο ασθενής σε πρόγραμμα Ημερήσιας Φροντίδας στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ είναι να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του, που «κρύβει» την αναπηρία του και περιορίζει την επαφή του με τον κοινωνικό του περίγυρο.

Αποκατάσταση κατ’ οίκον είναι η παροχή  υπηρεσιών αποκατάστασης  στο σπίτι του ασθενούς. Απευθύνεται σε ασθενείς που επιθυμούν να παραμένουν στον χώρο διαβίωσής τους, σε όλη τη διάρκεια της αποκατάστασής τους, χωρίς να χάνουν το πλεονέκτημα που τους χαρίζει  ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης.