Η πολυδιάστατη φύση της Αφασίας και ο ρόλος της Διεπιστημονικής Ομάδας Αποκατάστασης στην θεραπεία της

Της Κωνσταντίνας Παπαλεξίου Λογοθεραπεύτρια ΚΑΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ   Η ανάγκη για έλλογη επικοινωνία είναι βασικό γνώρισμα του ανθρώπου. Επικοινωνία σημαίνει ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών, σκέψεων και συναισθημάτων μεταξύ των ανθρώπων. Η επικοινωνία έχει δύο μορφές: τη λεκτική και τη μη λεκτική. Με τον όρο λεκτική επικοινωνία αναφερόμαστε στην επικοινωνία με τη χρήση λέξεων, προτάσεων και φράσεων,…