Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Anaplasi Rehabilitation Center
Ανάπλαση |
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 15 & Μυριοφύτου (πρώην Αντλιοστασίου)
Ν. Ιωνία

τηλphone 210 270 2800
mailmail

Ο θεσμός της Ημερήσιας Νοσηλείας στον τομέα της Αποκατάστασης αποτελεί την μεγαλύτερη κλινική μας καινοτομία, που χαρακτήρισε και προσδιόρισε τα πρώτα 13 χρόνια της ύπαρξής μας. Προσφέραμε στον ασθενή την δυνατότητα να απολαμβάνει τις υπηρεσίες Υγείας και Αποκατάστασης που χρειάζεται, εκτός πλαισίου ενδο-νοσοκομειακής περίθαλψης, που μέχρι τότε ήταν αναπόφευκτο.

Έτσι ο ασθενής δεν σταματά να είναι κοινωνικοποιημένος.

Ειδικότερα:

Ο ασθενής, εφόσον η πάθησή του και η κλινική του εικόνα το επιτρέπουν, έρχεται στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ με το ειδικό λεωφορείο μεταφοράς που διαθέτουμε ή με δικό του μεταφορικό μέσον, για να ακολουθήσει το απολύτως εξατομικευμένο θεραπευτικό του πρόγραμμα, στα διάφορα Τμήματα του Κέντρου, που μπορεί να περιλαμβάνει: Φυσιοθεραπεία, Ειδική κινησιοθεραπεία στη θεραπευτική πισίνα, εργοθεραπεία - αυτοϋπηρέτηση, λογοθεραπεία, νευροψυχολογική θεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σημαντικό μέρος του θεραπευτικού αυτού σχεδίου αποτελεί, ανάλογα με τις υφιστάμενες ενδείξεις, η επαγγελματική επανεκπαίδευση και αποκατάσταση ή ο επαγγελματικός επανα-προσανατολισμός.

Το θεραπευτικό αυτό πρόγραμμα καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, από την Υπερ-τομεακή Ομάδα Αποκατάστασης, με επικεφαλής τον ειδικό Ιατρό Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φυσίατρο) και διασφαλίζει

• πλήρη και ολοκληρωμένη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική πλαισίωση και υποστήριξη του ασθενούς.

• διαρκή αξιολόγηση της πορείας του ασθενούς και της απόδοσης του προγράμματος αποκατάστασης, με τροποποιήσεις όπου και όταν κρίνεται απαραίτητο.

• αποτελεσματικότητα υψηλότερη από οποιαδήποτε μεμονωμένη και αποσπασματική θεραπευτική παρέμβαση, χάρη στις τακτικές συναντήσεις, την άρτια συνοχή και τον μεθοδικό συντονισμό της Ομάδας Αποκατάστασης.

Μετά το πέρας του προγράμματος ημέρας - ημερήσιας νοσηλείας - ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του ή στην εργασία του.

Το μεγάλο πλεονέκτημα που προκύπτει από την εφαρμογή ενός τέτοιου θεραπευτικού προγράμματος ημερήσιας νοσηλείας είναι ότι, αφ’ ενός μεν, δεν διακόπτεται η σύνδεση του ασθενούς με την οικογένειά του, το περιβάλλον του και τους χώρους που ο ίδιος ζει και λειτουργεί, αφ’ ετέρου δε, του δίδεται η ευκαιρία να εφαρμόσει στο σπίτι του και στην εργασία του ό,τι έχει διδαχθεί στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ.

Τα επιστημονικά - θεραπευτικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, που προκύπτουν για τον ασθενή, την οικογένειά του και την πολιτεία, από την εφαρμογή του θεσμού της Ημερήσιας Νοσηλείας, έχουν εκτιμηθεί ως ανυπολόγιστα.

Share |
Ανάπλαση - κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης 1 Ανάπλαση - κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης 2 Ανάπλαση - κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης 3