Ο ουροδυναμικός έλεγχος στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ μέσα από 5 απλές ερωτήσεις – απαντήσεις.

Του Γεώργιου Ζερβόπουλου Ουρολόγου – Χειρουργού, MD, FEBU Επιστημονικού υπεύθυνου του τμήματος Ουροδυναμικού Ελέγχου ΚΑΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ     Τι είναι ο ουροδυναμικός έλεγχος; Ο ουροδυναμικός έλεγχος  είναι μια ανώδυνη και αναίμακτη εξέταση η οποία ελέγχει τη λειτουργία της ουροδόχου κύστεως. Ο όρος περιλαμβάνει μια σειρά εξετάσεων, οι οποίες αξιολογούν τα όργανα που συμμετέχουν στην…