Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Τομέας Ψυχικής Υγείας
Ανάπλαση |
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 15 & Μυριοφύτου (πρώην Αντλιοστασίου)
Ν. Ιωνία

τηλphone 210 270 2800
mailmail

social-agency-anaplasi Κλινικός Ψυχολόγος, Νευροψυχολόγος, Ψυχίατρος και Παιδοψυχίατρος είναι οι ειδικότητες που απαρτίζουν τον Τομέα Ψυχικής Υγείας της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ.

Ο Κλινικός Ψυχολόγος ασχολείται με την διάγνωση, την πρόληψη και την θεραπεία των παθολογικών ψυχικών εκδηλώσεων.

Δηλαδή μελετά τις παθολογικές αποκλίσεις σε

Συμπεριφορά, Συναίσθημα, Επικοινωνία

που αναπτύσσουν οι ασθενείς με κινητικές δυσλειτουργίες, εξαιτίας βλαβών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και χρονίων νοσημάτων.

Ο Νευροψυχολόγος προβαίνει στην εκτίμηση, διάγνωση και κλινική αντιμετώπιση των διαταραχών των ανωτέρων ψυχονοητικών λειτουργιών: (Λόγος, Μνήμη, Συγκέντρωση, Προσοχή, Προσανατολισμός, Σκέψη, Γνωσίες, Πραξίες) σε ασθενείς με βλάβες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Ο Ψυχίατρος παρεμβαίνει ψυχιατρικά στον ασθενή του Κέντρου, για να αντιμετωπίσει τις άμεσες και όψιμες ψυχολογικές αντιδράσεις σε σοβαρές παθολογικές καταστάσεις, ιδιαίτερα χρόνιες ή εκείνες που καταλήγουν σε σωματική αναπηρία ή δυσλειτουργικότητα (φοβίες, υποχονδριακές αιτιάσεις, σωματοποίηση άγχους καταθλιπτικές και αγχώδεις συνδρομές που συμβαίνουν σε περιπτώσεις ατυχημάτων, στην πορεία του σωματικού προβλήματος ή της Αποκατάστασης, ή και ανεξάρτητα από αυτήν, ή Προβλήματα Περιόδου Ζωής, που δημιουργούνται μετά από σοβαρές παθολογικές καταστάσεις: χρόνιος πόνος, διαταραχές ύπνου, προσαρμογή στη σωματική νόσο και αναπηρία, συγχυτικές καταστάσεις και άνοια, ψυχογενής ανορεξία και βουλιμία, διαταραχές σεξουαλικής λειτουργικότητας, κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών και αναλγητικών ή εξάρτηση από αυτές, αλλά και χειρισμός ειδικών καταστάσεων, όπως πένθος, αυτοκαταστροφικότητα, επιθετικότητα), με ποικίλες κοινωνικές συνέπειες.

Ο Παιδοψυχίατρος παρέχει Υπηρεσίες Αποκατάστασης σε παιδιά με ψυχονοητικά προβλήματα. Παρεμβαίνει για να αντιμετωπίσει τις ψυχολογικές αντιδράσεις των παιδιών με κινητικές, συναισθηματικές και μαθησιακές δυσκολίες, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινητικών και λειτουργικών τους προβλημάτων, την ανάπτυξη σωστών σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιών και την οικογενειακή και κοινωνική τους επανένταξη.

virtual tour Οι επιστήμονες του Τομέα μας εφαρμόζοντας ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες και Οικογενειακή Θεραπεία:

  • αξιολογούν, προλαμβάνουν και θεραπεύουν διαταραχές προσωπικότητας, συμπεριφοράς και συναισθήματος και δυσχέρεια προσαρμογής στις συνθήκες της νόσου και της θεραπείας Αποκατάστασης, αναλύοντας τα προβλήματα που προσδιορίζουν το επίπεδο ποιότητας ζωής τους,
  • διευκολύνουν την θεραπευτική παρέμβαση των άλλων ειδικοτήτων, μέσα στην Ομάδα Αποκατάστασης,
  • βοηθούν τους ασθενείς να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους, παραμένοντας μέσα στους χώρους όπου ζουν και ασκούν τις δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής:
    • Στην οικογένεια
    • Στο χώρο δουλειάς
    • Στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Τις αποκλίσεις αυτές

• περιγράφουν

• ταξινομούν σε κατηγορίες, με βάση τα κοινά τους χαρακτηριστικά

• ερμηνεύουν με βάση τα αίτια που τις προκαλούν

Έτσι, πραγματοποιούν τη ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Προλαμβάνουν τις εκδηλώσεις των ψυχικών διαταραχών, που θα μπορούσαν να εμφανιστούν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες.

Έτσι, επιτυγχάνουν την ΠΡΟΛΗΨΗ

• Θεραπεύουν την παθολογική συμπεριφορά, τροποποιώντας τα ψυχικά φαινόμενα με μεθοδευμένη καθοδήγηση της συμπεριφοράς του ασθενούς, φαρμακευτικούς χειρισμούς, μέσα από συνεντεύξεις, ειδικές τεχνικές χαλάρωσης και ειδικές κλινικές δοκιμασίες (tests) με τον ίδιο, αλλά και τους οικείους του.

Δηλαδή, εφαρμόζουν τη ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Τα μέλη του Τομέα συμμετέχουν στη συνολική λειτουργία της Υπερ-τομεακής Ομάδας Αποκατάστασης, με σκοπό τη διασφάλιση ποιότητας ζωής για τον ασθενή και την οικογένειά του, την εξασφάλιση αυτόνομης διαβίωσης, την προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη του πάσχοντος.

Share |