Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Anaplasi Rehabilitation Center
Ανάπλαση |
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 15 & Μυριοφύτου (πρώην Αντλιοστασίου)
Ν. Ιωνία

τηλphone 210 270 2800
mailmail

τομέας λογοθεραπείας στην Ανάπλαση 1 Στον Τομέα της Λογοθεραπείας της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό στο είδος του Εργαστήριο, που ασχολείται με τις διαταραχές επικοινωνίας οποιασδήποτε αιτιολογίας και σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας (παιδιά, εφήβους, ενήλικες και υπερήλικες ).

Τέτοιου είδους διαταραχές μπορεί να είναι: απουσία λόγου, ακατάληπτη ομιλία, δυσκολία κατάποσης υγρής και στερεής τροφής, λέξεις παραφθαρμένες, φράσεις κακώς δομημένες, δυσκολίες διήγησης, τραυλισμός, μαθησιακές δυσκολίες, μη κατανόηση εννοιών, υπόνοιες διαταραχών ακοής, προβλήματα φωνής.

Οι Λογοθεραπευτές μας, πλέον εξειδικευμένοι και στην αντιμετώπιση λογοπεδικών προβλημάτων σε ενήλικες που πάσχουν από επίκτητες νευρολογικές διαταραχές και μάλιστα στις πιο δύσκολες περιπτώσεις ασθενών (τραχειοστομία), εφαρμόζουν εξειδικευμένες τεχνικές για να εντοπίσουν αυτές τις διαταραχές, να τις αξιολογήσουν, να τις αντιμετωπίσουν και να τις αποκαταστήσουν. Έτσι, προάγουν τη δυνατότητα για επικοινωνία, ως προς:

Την Έκφραση και Κατανόηση του Λόγου
Τον Προφορικό Λόγο
Τον Γραπτό Λόγο
Την Κατάποση και
Τη Φωνή

Η ανθρώπινη επικοινωνία είναι περίπλοκη, γιατί είναι περίπλοκες, δυναμικές και αλληλοσυνδεόμενες και οι διαδικασίες που οδηγούν στην επίτευξή της .

Για να μιλήσουμε, χρησιμοποιούμε ανατομικές δομές και φυσιολογικά αντανακλαστικά τα οποία είναι κοινά και για την αναπνοή και για την κατάποση.

Η πρόοδος του ανθρώπινου λόγου επιτυγχάνεται μέσα από την φυσιολογική δραστηριότητα του εγκεφάλου, την αναπνοή, τη φώνηση και την άρθρωση.

Η Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση περιλαμβάνει:

ΠΡΟΛΗΨΗ (για τα παιδιά)
Εκτίμηση κάθε ανησυχίας των γονέων σχετικά με την εξέλιξη του λόγου του παιδιού τους. Μέσα από τη συμβουλευτική, τα περιστατικά αποδραματοποιούνται και οι γονείς καθησυχάζονται.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ (για παιδιά και ενήλικες)
Εξέταση του ασθενούς - Συζήτηση με την οικογένεια - Αξιολόγηση των ικανοτήτων και των διαταραχών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Προτείνεται:

  • Λογοθεραπευτική παρέμβαση
  • Υποστήριξη του περιβάλλοντος
  • Συμβουλευτική του ασθενούς
  • Επαναξιολόγηση
Η Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση ωφελεί:

Όλα τα παιδιά για τα οποία το περιβάλλον τους εκφράζει ανησυχία (γονείς, γιατροί, σχολείο).
Όλα τα παιδιά που η σωματική και / ή η ψυχική τους ανικανότητα (τρισωμία, εγκεφαλική παράλυση, κώφωση) διαταράσσει την ανάπτυξη ή εξέλιξη του λόγου.
Όλους τους εφήβους ή ενήλικες που παρουσιάζουν διαταραχές επικοινωνίας (στον προφορικό ή γραπτό λόγο) ή / και δυσκολία στην κατάποση υγρής και στερεής τροφής, μετά από: ατυχήματα, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, νόσο του Parkinson, γεροντική άνοια.

Οι Λογοθεραπευτές μας βοηθούν στην αναγνώριση των επιπτώσεων, που επιφέρουν οι διαταραχές του λόγου και της επικοινωνίας στις καθημερινές δραστηριότητες των πασχόντων και στις θεραπευτικές παρεμβάσεις των άλλων θεραπευτών.
Ανοίγοντας τις διαύλους επικοινωνίας με τον ασθενή, διευκολύνουν την νοσηλευτική του φροντίδα και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις των άλλων θεραπευτών της Ομάδας Αποκατάστασης.
Έτσι οι Λογοθεραπευτές μας συμμετέχουν στη συνολική λειτουργία της Ομάδας Αποκατάστασης και συμβάλλουν στην Αποκατάσταση του ασθενούς.

Share |
τομέας λογοθεραπείας στην Ανάπλαση 2 τομέας λογοθεραπείας στην Ανάπλαση 3 τομέας λογοθεραπείας στην Ανάπλαση 4