Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Anaplasi Rehabilitation Center
Ανάπλαση |
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 15 & Μυριοφύτου (πρώην Αντλιοστασίου)
Ν. Ιωνία

τηλphone 210 270 2800
mailmail

Τομέας Ιατρικών Ειδικοτήτων στην ΑνάπλασηΦυσίατρος, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Νευρολόγος, Ορθοπεδικός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Παθολόγος, Ουρολόγος, Νευροχειρουργός, Ογκολόγος, Ρευματολόγος, Καρδιολόγος, Καρδιοχειρουργός, Ενδοκρινολόγος, Αναισθησιολόγος, Γυναικολόγος, Πλαστικός Χειρουργός είναι Ιατροί ειδικοτήτων που συνεργάζονται μαζί μας και συμμετέχουν στην Υπερ-Τομεακή Ομάδα Αποκατάστασης της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ, ανάλογα με τα ιατρικά προβλήματα του κάθε ασθενούς.

Παρόλα αυτά, εμείς πιστεύουμε ότι η εισαγωγή του ασθενούς στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ δεν πρέπει να συνεπάγεται αποκλεισμό των θεραπόντων ιατρών του από την ενημέρωσή τους και την εμπλοκή τους στην διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και λήψης αποφάσεων μέσα στην Υπερ-τομεακή Ομάδα Αποκατάστασης. Θεωρώντας μια τέτοια συνεργασία πολύτιμη, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην διατήρησή της, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αποκατάσταση του ασθενούς στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ.

Άλλωστε πρεσβεύουμε ότι, σε μια προηγμένη κοινωνία δεν νοείται Σύστημα Υγείας χωρίς υπηρεσίες Αποκατάστασης.

Share |