Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Ασφαλιστικά Ταμεία
Ανάπλαση |
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 15 & Μυριοφύτου (πρώην Αντλιοστασίου)
Ν. Ιωνία

τηλphone 210 270 2800
mailmail

Ταμεία Ανάπλασης - Εικόνα

Οι ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών ταμείων ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ (ΚΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ), με την κάλυψη του

 Ε(θνικού) Ο(ργανισμού) Π(αροχής) Υ(πηρεσιών) Υ(γείας),

μπορούν να απολαμβάνουν στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες αποκατάστασης για κλειστή νοσηλεία, ημερήσια νοσηλεία και ημερήσια φροντίδα.

Το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ, ΕΔΟΕΑΠ, ΟΑΤΥΕ (Τράπεζα Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα), ΣΟΕΛ, ΕΥΔΑΠ.

Εξάλλου, οι υπηρεσίες Αποκατάστασης της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ καλύπτονται από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Πληροφορίες για τον ΑΜΚΑ

Share |