Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Anaplasi Σχετικοί Σύνδεσμοι
Ανάπλαση |
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 15 & Μυριοφύτου (πρώην Αντλιοστασίου)
Ν. Ιωνία

τηλphone 210 270 2800
mailmail

Α. Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ

1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κατά την πρώτη επταετία, ακολούθησαν θεραπεία αποκατάστασης το 65% των ασθενών, που εξετάσθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ. Κατά την τελευταία τριετία, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 82% των εξετασθέντων ασθενών, με συνεχή ανοδική τάση. Η αύξηση αυτή οφείλεται, αφενός μεν στην οικονομική πολιτική της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ (κόστος νοσηλείας, προσιτό και στα χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα), αφετέρου δε στην υπογραφή συμβάσεων με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό κρατικών ασφαλιστικών οργανισμών.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια 20%
Βλάβες Νωτιαίου Μυελού 07%
Κακώσεις Κεφαλής και Κρανίου 14%
Σκλήρυνση κατά πλάκας 05%
Λοιπά νευρολογικά
(Όγκοι, Αυχενική μυελοπάθεια, Εγκεφαλική Παράλυση, Πολυνευροπάθειες, Πάρεση περιφερικών νεύρων) 18%
Μυοσκελετικά 36%

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ*

ΑΡΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ **

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ στο 82% των περιστατικών
ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ στο 86% των περιστατικών
ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ στο 89% των περιστατικών
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ στο 75% των περιστατικών
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ στο 96% των περιστατικών

* ΄Οπως, Mini Mental State Examination, Motricity Index, Modified Barthel Index
** Ως άριστο αποτέλεσμα ορίζεται βελτίωση κατά 40% στις τιμές των κλιμάκων

2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 31 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ 14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ 08 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 46 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Δημοσίευση προτύπων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά.
Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, για την ενημέρωση του κοινού.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

-Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης για το Ιατρικό, Θεραπευτικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό προσωπικό, με επιχορήγηση της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ.
-Τακτικές εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ (ανά δεκαπενθήμερο) για την επιμόρφωση του προσωπικού.
-Μηνιαίες συναντήσεις ψυχολογικής αποφόρτισης όλου του προσωπικού.

4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

-Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
και Kοινωνικής Επανένταξης ΑΜΕΑ ………………………… 11 άτομα
-Ελάχιστος αριθμός πασχόντων
που συμμετείχαν σε κάθε πρόγραμμα …………………...... 20 άτομα.

Β. Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Στα δέκα χρόνια λειτουργίας της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 223.262 θεραπευτικές συνεδρίες, που κατανέμονται ως κάτωθι:

Πίνακας Στατιστικών

Κατά την τελευταία τριετία, διαπιστώνεται σταθερή ετήσια αύξηση των θεραπευτικών συνεδριών κατά 10%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση του κύκλου εργασιών ανέρχεται σε ποσοστό 15%.

Το έτος 2006, ειδικότερα, παρεσχέθησαν υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής αποκατάστασης σε περίπου 1800 ασθενείς, υπηρεσίες Ημερήσιας Νοσηλείας σε περίπου 530 ασθενείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον Νοσηλείας σε περίπου 80 ασθενείς.

Share |