Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Οργανόγραμμα Ανάπλασης
Ανάπλαση |
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 15 & Μυριοφύτου (πρώην Αντλιοστασίου)
Ν. Ιωνία

τηλphone 210 270 2800
mailmail

Στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ το κλασικό Οργανόγραμμα έχει αντικατασταθεί από την έννοια και τη λειτουργία της Ομάδας, στην πλέον άρτια μορφή της. Πρόκειται για την

ΥΠΕΡΤΟΜΕΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Υπερτομεακή Ομάδα Ανάπλασης


Share |