Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Εκπαίδευση
Ανάπλαση |
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 15 & Μυριοφύτου (πρώην Αντλιοστασίου)
Ν. Ιωνία

τηλphone 210 270 2800
mailmail

Στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ έχουμε θέσει υψηλές απαιτήσεις και χρησιμοποιούμε αυστηρά κριτήρια επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού μας. Η ΥπερΤομεακή Ομάδα Αποκατάστασης προϋποθέτει ότι το σύνολο του Ιατρικού, Νοσηλευτικού, Θεραπευτικού και Διοικητικού προσωπικού μας συμμετέχει ενεργά και συνειδητά στις κοινωνικές και επιστημονικές παρεμβάσεις μας και ενστερνίζεται το Όραμά μας. Γι’ αυτό το αξιολογούμε τακτικά, το εκπαιδεύουμε συνεχώς , ενθαρρύνοντας τις πρωτοβουλίες του και παρέχοντάς του κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητάς του.

εκπαίδευση 01

Παράλληλα, μέσα από τη συνεργασία μας με έγκριτους εκπαιδευτικούς φορείς, ελληνικούς και ευρωπαϊκούς, διαχέουμε τη γνώση και την εμπειρία μας σε φοιτητές που θέλουν να πραγματοποιήσουν την κλινική και πρακτική τους άσκηση σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν όλες τις ειδικότητες της Αποκατάστασης.

εκπαίδευση 02 εκπαίδευση 03

Share |