Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Όροι Χρήσης
Ανάπλαση |
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 15 & Μυριοφύτου (πρώην Αντλιοστασίου)
Ν. Ιωνία

τηλphone 210 270 2800
mailmail

Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην "ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ". Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή αποθήκευση του συνόλου ή τμήματος αυτής χωρίς την προηγούμενη επίσημη άδεια του εκδότη.

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αυτή παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και υπόκεινται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το υλικό των επιστημονικών κειμένων δεν αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει την επαγγελματική φροντίδα που προσφέρει ένας ειδικός επιστήμονας, ούτε και να χρησιμοποιηθεί ως βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας. Ενθαρρύνεται η αναδημοσίευση των άρθρων της ιστοσελίδας αυτής, μόνον εφόσον το περιεχόμενό τους διατηρείται πλήρες και αυτούσιο και αναγράφονται κατά την αναδημοσίευση, τόσο τα πλήρη αναγραφόμενα στο άρθρο στοιχεία του συντάκτη τους, όσο και η πηγή τους, που είναι η ιστοσελίδα αυτή.

Επίσης ενθαρρύνεται η λήψη των δελτίων τύπου που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή.

Όλα τα υπόλοιπα σήματα, διακριτικά σημεία, τίτλοι και λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν σήμερα, διακριτικά σημεία, ονόματα προϊόντων, τίτλους και λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των αντιστοίχων δικαιούχων, για τα οποία δεν χορηγείται σχετική άδεια, παρά μόνον από τους δικαιούχους.

Η ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλους διαδικτυακούς τόπους (LINKS), προς διευκόλυνση και πληροφόρησή σας. Δεν ελέγχουμε τους διαδικτυακούς αυτούς τόπους και δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, πληρότητα ή επάρκεια των πληροφοριών τους, ούτε αποσκοπούμε στην προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων ή υπηρεσιών τους.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης στην λειτουργία της ιστοσελίδας αυτής, όπως ενδεικτικά η μετάδοση αλλοιωμένων πληροφοριών ή ιών.

Αν και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για το αντίθετο, δεν εγγυόμαστε ότι η ιστοσελίδα αυτή θα λειτουργεί χωρίς διακοπές ή σφάλματα, ούτε ότι θα είναι ελεύθερη από ιούς υπολογιστών ή άλλες ζημιογόνες εφαρμογές. Ομοίως, δεν ευθυνόμαστε εάν η ιστοσελίδα αυτή δεν είναι διαθέσιμη οποτεδήποτε, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και για οποιονδήποτε λόγο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αυτή μπορεί να μην είναι πρόσφατες κατά τον χρόνο της επίσκεψης, ή να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Για τα ανωτέρω δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη, στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους αυτούς καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση και οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύουν άμεσα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα μας. Δικαιούμαστε επίσης να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε τυχόν υπηρεσίες ή και τις πληροφορίες που παρέχουμε στην ιστοσελίδα μας χωρίς προειδοποίηση.

Κάθε διαφορά υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Share |